เลือกถุงมือกันความร้อน-ถุงมือกันความเย็นอย่างไร ให้เหมาะกับการทำงาน

Glove

ถุงมือถือเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งการใช้เพื่อทำงานในชีวิตประจำวันอย่างการล้างจานหรือทำความสะอาดบ้าน ไปจนถึงการใช้เพื่อทำงานในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ซึ่งถุงมือที่ใช้ในการทำงานเฉพาะด้านจะมีการแบ่งประเภทการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้ดียิ่งขึ้น อย่างถุงมือกันความร้อนและ ถุงมือกันความเย็นที่มีไว้เพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่ต้องปกป้องเป็นพิเศษ

ถุงมือกันความร้อน ถุงมือกันความเย็น คืออะไร

การทำงานด้านอุตสาหกรรม อาจจะต้องเผชิญทั้งสารเคมี, สารพิษ, สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย รวมถึงการทำงานในสภาพแวดล้อมหรือต้องมีการสัมผัสกับวัสดุและอุปกรณ์ที่มีความร้อนหรือเย็นมากกว่าปกติ ซึ่งผู้ทำงานจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันอย่างถุงมือกันความร้อนและถุงมือกันความเย็น เพื่อป้องกันอันตรายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคุณสมบัติที่น่าสนใจของถุงมือทั้ง 2 แบบ คือ

1.ถุงมือกันความร้อน 

ถุงมือกันความร้อนเป็นถุงมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างหนา เพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดจากการสัมผัสวัสดุหรือภาชนะต่าง ๆ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น โดยวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตถุงมือกันความร้อน มีตั้งแต่วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นผ้าฝ้ายที่มีความหนาพอสมควร จะป้องกันความร้อนให้กับมือที่จับผิวสัมผัสได้ แต่จะใช้ได้กับวัสดุที่มีความร้อนไม่สูงนัก หากต้องใช้กับงานที่มีการสัมผัสกับความร้อนสูงจะใช้ถุงมือกันความร้อนที่ทำมาจากยางไนโตร เพราะมีความหนา ทนทาน และสามารถป้องกันความร้อนได้ดีกว่า

2.ถุงมือกันความเย็น 

สำหรับถุงมือกันความเย็นจะเป็นถุงมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง หรืออุตสาหกรรมความเย็น ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับวัตถุที่มีความเย็นจัดตลอดเวลา 

glove
Welder in iron mask helmet welds with electric arc steel welding, Industrial worker at the factory welding steel structure, Welder is welding metalwork manufacturing and construction maintenance service.

เลือกถุงมือกันความร้อนและถุงมือกันความเย็นอย่างไร จึงจะใช้งานได้ดี

การทำงานในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ ถุงมือกันความร้อนและถุงมือกันความเย็นเป็นประจำทุกวัน ผู้ประกอบการควรเลือกถุงมือที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อที่ว่าจะได้ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อถุงมือดังกล่าวมาใช้งาน มีดังต่อไปนี้

1.เลือกวัสดุคุณภาพ

ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพ โดยที่นิยมใช้กันมากคือถุงมือไนโตรที่ผลิตมาจากสารเคมีชนิดพิเศษ ทำให้มีความทนทานสูง ทนได้ทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ รวมทั้งสารเคมี, น้ำมัน และสารปนเปื้อนอื่น ๆ 

2.เลือกความทนทาน

มีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย เพราะการทำงานในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ จำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุที่มีความทนทานสูง  ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอันตรายได้ ซึ่งถุงมือกันความร้อนและถุงมือกันความเย็นที่นำมาใช้งาน ควรผ่านมาตรฐานการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการใช้งานได้มากที่สุด

3.ใช้งานได้ปลอดภัย

ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ เพราะผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องสวมใส่วันละหลายชั่วโมง หากมีสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายต่อสุขภาพได้ 

4.มีความเหมาะสมต่องาน

มีความหนาที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน เพราะในแต่ละส่วนของการทำงานอาจมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การมีตัวเลือกที่มากกว่าก็จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

5.ราคาเหมาะสม

มีราคาสมเหตุสมผล เพราะถุงมือเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการทำงานทุกวันและต้องมีให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ หากมีราคาสูงเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนได้

การทำงานที่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่มีความร้อนสูงหรือมีความเย็นจัด การเลือกถุงมือกันความร้อนและถุงมือกันความเย็น ที่มีประสิทธิภาพดี มีความทนทานสูง จะช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากความร้อนและความเย็นได้มากที่สุด ซึ่งการเลือกถุงมือที่ทำมาจากยางไนโตรก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะเป็นวัสดุที่มีความทนทานสูง มีความหนาที่หลากหลายและสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้นั่นเอง

5 วิธีเลือกถุงมือกันความร้อนให้ปลอดภัยต่อการทำงาน

ถุงมือเป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับการทำงานในด้านอุตสาหกรรม ช่วยทั้งป้องกันความร้อนและสารเคมีได้ด้วย ซึ่งเรามีวิธีเลือกถุงมือกันความร้อนให้ปลอดภัย 5 ข้อง่ายๆ คือ

  1. วัสดุมีคุณภาพ โดยส่วนใหญ่ควรเลือกถุงมือไนโตรเจนที่มีความทนทานสูงไม่ว่าอุณหภูมิจะสูงหรือต่ำมากแค่ไหน และควรป้องกันสารเคมีอันตรายได้ด้วย
  2. ต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย โดยเฉพาะถุงมือกันความร้อน ซึ่งจะต้องผ่านมาตรฐานการผลิต เพื่อรับรองความปลอดภัยระหว่างการทำงาน
  3. ต้องใช้แล้วปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญมาก ความปลอดภัยของถุงมือ ไม่ใช่แค่ป้องกันอันตราย แต่ต้องไม่ทำให้ผิวหนังมีอาการแพ้ด้วย 
  4. ช่วยให้งานสะดวก รวดเร็ว ถุงมือกันความร้อนที่ดีจะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน จะช่วยให้งานเสร็จเร็วและมีความปลอดภัย
  5. ราคาต้องสมเหตุสมผล เพราะหากมีราคาสูงเกินไป อาจจะกระทบต่อต้นทุนได้เช่นกัน 

เลือกถุงมือกันความร้อนให้เหมาะสม ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดงบประมาณ แต่ยังช่วยเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้งานไม่สะดุดระหว่างทางอีกด้วย

 

…………………………………………………..

7 ความสำคัญของถุงมือที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม

 

Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone