Logo Safe Eye

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

ปลั๊กอุดหู

รายละเอียด

ปลั๊กอุดหู วัสดุซิลิโคน

รหัส : EI-04B

รายละเอียด :

ปลั๊กอุดหู วัสดุซิลิโคน สีน้ำเงิน ค่าการลดเสียง NRR เท่ากับ 27 เดซิเบล บรรจุกล่องพลาสติกแข็ง

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

Logo Safe Eye

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

ปลั๊กอุดหู

รายละเอียด

ปลั๊กอุดหู วัสดุซิลิโคน

รหัส : EI-05B

รายละเอียด :

ปลั๊กอุดหู วัสดุซิลิโคน สีน้ำเงิน ค่าการลดเสียง NRR เท่ากับ 26 เดซิเบล บรรจุกล่องพลาสติกแข็ง

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

 อุปกรณ์ป้องกันเสียง

    ปลั๊กอุดหู

รายละเอียด

 

รหัส : EI-09C

รายละเอียด :

ปลั๊กอุดหู วัสดุโฟมมีสาย ค่าการลดเสียง NRR เท่ากับ 31 เดซิเบล

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

 อุปกรณ์ป้องกันเสียง

    ปลั๊กอุดหู

รายละเอียด

 

รหัส : EI-09

รายละเอียด :

ปลั๊กอุดหู วัสดุโฟมไม่มีสาย ค่าการลดเสียง NRR เท่ากับ 31 เดซิเบล

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

  อุปกรณ์ป้องกันเสียง

    ปลั๊กอุดหู

รายละเอียด

 

รหัส : #15

รายละเอียด :

ปลั๊กอุดหู วัสดุซิลิโคน สีขาว ค่าการลดเสียง 16.5-39เดซิเบล บรรจุกล่องพลาสติกแข็ง

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

    ปลั๊กอุดหู

รายละเอียด

 

รหัส : #60

รายละเอียด :

ปลั๊กอุดหู วัสดุพลาสติก ใส่ได้สองด้านในหนึ่งข้าง ค่าการลดเสียง 15-35 เดซิเบล บรรจุกล่องพลาสติกแข็ง

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

     ที่ครอบหู

รายละเอียด

 

รหัส : HC 700 + A1

รายละเอียด :

ที่ครอบหูแบบพับได้ ค่าการลดเสียง NNR เท่ากับ 31 เดซิเบล

 

รายละเอียด

 

รหัส : A 818

รายละเอียด :

ที่ครอบหู ค่าการลดเสียง SNR เท่ากับ 30 เดซิเบล

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

     ที่ครอบหู

รายละเอียด

 

รหัส : A 601+ A1

รายละเอียด :

ค่าการลดเสียง SNR เท่ากับ 27 เดซิเบล

 

รายละเอียด

 

รหัส : H 302-1

รายละเอียด :

ที่ครอบหู ค่าการลดเสียง SNR เท่ากับ 22 เดซิเบล

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

 อุปกรณ์ป้องกันเสียง

     ที่ครอบหู

รหัส

รายละเอียด

 

รหัส : #3006

รายละเอียด :

ที่ครอบหู ค่าการลดเสียง NRR เท่ากับ 30 เดซิเบล

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

 

รหัส : #2950

รายละเอียด :

ที่ครอบหู ค่าการลดเสียง NRR เท่ากับ 29 เดซิเบล

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

 

รหัส : #2550

รายละเอียด :

ที่ครอบหู ค่าการลดเสียง NRR เท่ากับ 25 เดซิเบล

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone