>> Jouning

โบลว์เวอร์ดูด / ระบายอากาศ

คุณสมบัติพิเศษ

- ตัวถังหนา แข็งแรงทนทาน
- ระบบกันสะเทือน เพื่อลดเสียงรบกวน
- น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่ายใช้งานกับพื้นที่แคบๆ
- ถ่ายเทความร้อน แก๊สพิษ ไอระเหย
- สร้างอากาศหมุนเวียน จ่ายออกซิเจนในพื้นที่จำกัด
- ขจัดกลิ่น, เขม่าควัน, ฝุ่นละออง
- ลดความร้อนแก่ชิ้นงานในการผลิต

JPV-200 8"
JPV-300 12"

JM 16 JUMBO FAN

เหมาะสำหรับขจัดควันไฟ และระบายความร้อนระหว่างการเชื่อม ใช้ในอุตสาหกรรมเรือ, ใช้ในโรงงานโม่, หลอมโลหะ เพื่อกระจายแรงดันอากาศใช้ในอุโมงค์หรือใช้ใต้ดินเพื่อระบายอากาศ

สนใจสั่งซื้อติดต่อ   หรือ  โทร : 085-414-5551

Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone