อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบ Mighty Micron Filter

รหัส

รายละเอียด

1010A

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบ Mighty Micron Filter ประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคเฉลี่ย 94.8% น้ำหนักเบาฟิลเตอร์ผลิตจากเส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ผู้สวมใส่ยังสามารถหายใจได้อย่างสะดวกมาพร้อมกับตัวทดสอบความกระชับของหน้ากาก

 

 

1005RR

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบ Mighty Micron Filter ประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคเฉลี่ย 99.3% สามารถใช้งานร่วมกับฟิลเตอร์กำจัดโอโซนจากการเชื่อมได้ (1005KC Welder’s Ozone Filter)สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากเชื่อมแบบสวมศีรษะ โดยหน้ากากไม่ติดกระบังหน้าฟิลเตอร์ผลิตจากเส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ผู้สวมใส่ยังสามารถหายใจได้อย่างสะดวกมาพร้อมกับตัวทดสอบความกระชับของหน้ากาก

 

 

1021R

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบ Mighty Micron Filter ประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคเฉลี่ย 98.8% ฟิลเตอร์ผลิตจากเส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ผู้สวมใส่ยังสามารถหายใจได้อย่างสะดวก

 

1091D

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบ Mighty Micron Filterประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคเฉลี่ย 98.1% มีกระบังลมขยายเสียง (Speaking Diaphragm) อยู่ตรงกลาง ทำให้สื่อสารได้ชัดเจนและสะดวก ฟิลเตอร์ผลิตจากเส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ผู้สวมใส่ยังสามารถหายใจได้อย่างสะดวก

 

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบ Alpha Ring Filter

รหัส

รายละเอียด

 

1180C

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบ Alpha Ring Filter ประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคเฉลี่ย 97.3% เพิ่มชั้นถ่านกัมมันต์ สามารถกรองกลิ่น สารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นต่ำ และโอโซน ไปพร้อมๆ กับฝุ่นผง ตลับกรองดักจับฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ผู้สวมใส่สามารถหายใจได้อย่างสะดวก อายุการใช้นานยาวนาน Alpha Ring Filter ไม่ซึมซับน้ำหรือละออง

 

1181RC

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบ Alpha Ring Filter ประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคเฉลี่ย 98.5% เพิ่มชั้นถ่านกัมมันต์ สามารถกรองกลิ่น สารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นต่ำ และโอโซน ไปพร้อมๆ กับฝุ่นผง ตลับกรองดักจับฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ผู้สวมใส่สามารถหายใจได้อย่างสะดวก อายุการใช้นานยาวนาน Alpha Ring Filter ไม่ซึมซับน้ำหรือละออง

 

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ/หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย

รหัส

รายละเอียด

 

G-7

หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย น้ำหนักเบา สามารถใช้กับงานพ่นสี ฯลฯ มี Bonnet ป้องกันวาล์วระบายอากาศเสียจากการรั่วไหลเข้ามาจากภายนอก ใช้กับตลับกรองขนาดเบา เพิ่มความสะดวกในการทำงาน

 

 

GW-7

หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย แบบไส้กรองคู่ น้ำหนักเบา สามารถใช้กับงานพ่นสี ฯลฯ เพิ่มอายุการใช้งานได้นานขึ้น ผู้สวมใส่หายใจได้สะดวกขึ้น ใช้กับตลับกรองขนาดเบา เพิ่มความสะดวกในการทำงาน

ตลับกรอง/Chemical Cartridges ตลับกรองแก๊สและไอระเหย ใช้กับตลับกรองขนาดเบา เพิ่มความสะดวกในการทำงาน

ตลับกรอง/Chemical Cartridges

Type Applications
KGC-10 A ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย และกรดแก๊ส
KGC-10 B ป้องกันแก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ), กรดซัลฟุริก(กรดกำมะถัน), แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์, คลอรีนไดออกไซด์, แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่า)
KGC-10 C ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น สี, แล็คเกอร์, ทินเนอร์, โทลูอีน, ยาฆ่าแมลง, น้ำมัน
KGC-10 MC ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย และกรองอนุภาคของ ฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง

R-5

หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย ใช้งานได้กับตลับกรองหลายชนิดรวมทั้งแอมโมเนีย ใช้งานได้ยาวนานขึ้น แบบมาตรฐาน ดีไซน์ให้กระชับกับใบหน้าได้หลายขนาดและหลายรูปทรง

RR-7

หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย ใช้งานได้กับตลับกรองหลายชนิดรวมทั้งแอมโมเนีย ใช้งานได้ยาวนานขึ้น แบบไส้กรองคู่ เพิ่มอายุการใช้งานได้นานขึ้น ผู้สวมใส่หายใจได้สะดวกขึ้น

DD-3

หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย ใช้งานได้กับตลับกรองหลายชนิดรวมทั้งแอมโมเนีย ใช้งานได้ยาวนานขึ้น แบบไส้กรองคู่ เพิ่มอายุการใช้งานได้นานขึ้น ผู้สวมใส่หายใจได้สะดวกขึ้น มีกระบังลมขยายเสียง (Speaking Diaphragm) อยู่ตรงกลาง ทำให้สื่อสารได้ชัดเจนและสะดวก

ตลับกรอง/Chemical Cartridges ตลับกรองแก๊สและไอระเหย ใช้งานได้กับตลับกรองหลายชนิดรวมทั้งแอมโมเนีย ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ตลับกรอง/Chemical Cartridges

 TYPE APPLICATIONS
KGC-1 L-B ป้องกันแก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ), กรดซัลฟุริก (กรดกำมะถัน), แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์, คลอรีนไดออกไซด์, แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่า)
KGC-1 L-C ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น สี, แล็คเกอร์, ทินเนอร์, โทลูอีน, ยาฆ่าแมลง,น้ำมัน
KGC-1 L-H ป้องกันแอมโมเนีย
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ/หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย หน้ากากชนิดพร้อมใช้งาน (รวมตลับกรอง)

รหัส

รายละเอียด

G-7 PSR

ชุดหน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย สำหรับพ่นสี

G-7 EOG

ชุดหน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย ป้องกัน Ethylene Oxide (แก๊สสำหรับฆ่าเชื้อโรค) เหมาะสำหรับโรงพยาบาล, โรงงานผลิตวัสดุทางการแพทย์

G-7 FA

ชุดหน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย หน้ากากป้องกันไอฟอร์มัลดีไฮด์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และโรงพยาบาล

  หน้ากากชนิดสายส่งอากาศ

รหัส

รายละเอียด

M5-Z

หน้ากากชนิดสายส่งอากาศ

ชุดคลุมผลิตจากวัสดุ PVC อย่างดี ทนทานแม้สัมผัสสารเคมียาวนาน เลนส์ทำจากอะคริลิกเรซิ่น ใช้ป้องกันแก๊สพิษ, ไอระเหย, อนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละอองพิษ สำหรับใช้ในสถานที่ที่มีออกซิเจนน้อยหรือเต็มไปด้วยฝุ่นหรือสารพิษ ช่วยให้ผู้สวมใส่หายใจได้สะดวกและหายใจได้ยาวนานขึ้น

S2-Y

หน้ากากชนิดสายส่งอากาศ

ชุดคลุมผลิตจากวัสดุผ้าใบอย่างดี ทนการเสียดสีสูง เลนส์ทำจากอะคริลิกเรซิ่น และลวดตาข่ายทองเหลือง ใช้สำหรับ พ่นทราย, ยิงทราย สำหรับใช้ในสถานที่ที่มีออกซิเจนน้อยหรือเต็มไปด้วยฝุ่นหรือสารพิษ ช่วยให้ผู้สวมใส่หายใจได้สะดวกและหายใจได้ยาวนานขึ้น

PM-3

หน้ากากชนิดสายส่งอากาศ

ชุดคลุมผลิตจากวัสดุยางอย่างดี ทนทานแม้สัมผัสสารเคมียาวนาน เลนส์ทำจากเซลลูโลสเรซิ่น ใช้สำหรับพ่นสี สำหรับใช้ในสถานที่ที่มีออกซิเจนน้อยหรือเต็มไปด้วยฝุ่นหรือสารพิษ ช่วยให้ผู้สวมใส่หายใจได้สะดวกและหายใจได้ยาวนานขึ้น

CM-1

หน้ากากชนิดสายส่งอากาศ

ชุดคลุมผลิตจากวัสดุ PVC อย่างดี ทนทานแม้สัมผัสสารเคมียาวนาน เลนส์ทำจากอะคริลิกเรซิ่น ใช้ป้องกันแก๊สพิษ, ไอระเหย, อนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละอองพิษ สำหรับใช้ในสถานที่ที่มีออกซิเจนน้อยหรือเต็มไปด้วยฝุ่นหรือสารพิษ ช่วยให้ผู้สวมใส่หายใจได้สะดวกและหายใจได้ยาวนานขึ้น

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

หน้ากากชนิดสายส่งอากาศ

รหัส

รายละเอียด

NP 375

หน้ากากชนิดสายส่งอากาศแบบครึ่งหน้า 

 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

หน้ากากส่งผ่านอากาศชนิดใช้แบตเตอรี่

รหัส

รายละเอียด

BL-100H

หน้ากากชนิดสายส่งอากาศ แบบใช้แบตเตอรี่

หน้ากากช่วยหายใจที่ให้ความคล่องตัวสูง พกพาไปทำงานในบริเวณต่างๆ อย่างสะดวก ตลับไส้กรองอากาศติดอยู่กับตัวหน้ากาก ทำหน้าที่กรองอนุภาค ฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง ที่มีมีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้เฉลี่ย 99.97%

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, หน้ากาก N95, ละออง แบบใช้แล้วทิ้ง

รหัส

รายละเอียด

หน้ากาก N95 blue

HI LUCK 350

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบใช้แล้วทิ้ง

รูปแบบโครงสร้าง 3 ชั้น ส่วนด้านในหน้ากากมี Cushion ปิดหน้าป้องกันการรั่วไหลจากส่วนแนบกับใบหน้า ป้องกันการหายใจไม่สะดวกอันเกิดจากเหงื่อ สายรัดปรับได้ สามารถพับเก็บได้

หน้ากาก N95 blue filter

HI LUCK 355

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบใช้แล้วทิ้ง

มีวาล์วระบายอากาศ

รูปแบบโครงสร้าง 3 ชั้น ส่วนด้านในหน้ากากมี Cushion ปิดหน้าป้องกันการรั่วไหลจากส่วนแนบกับใบหน้า ป้องกันการหายใจไม่สะดวกอันเกิดจากเหงื่อ สายรัดปรับได้ สามารถพับเก็บได้

หน้ากาก N95 brown

HI LUCK 550

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบใช้แล้วทิ้ง

มีวาล์วระบายอากาศ เพิ่ม Carbon Filter จึงสามารถ กำจัดกลิ่นเหม็นของสารละลาย อินทรีย์ได้

รูปแบบโครงสร้าง 3 ชั้น ส่วนด้านในหน้ากากมี Cushion ปิดหน้าป้องกันการรั่วไหลจากส่วนแนบกับใบหน้า ป้องกันการหายใจไม่สะดวกอันเกิดจากเหงื่อ สายรัดปรับได้ สามารถพับเก็บได้

หน้ากาก N95 brown filter

HI LUCK 555

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบใช้แล้วทิ้ง

มีวาล์วระบายอากาศ เพิ่ม Carbon Filter จึงสามารถ กำจัดกลิ่นเหม็นของสารละลาย อินทรีย์ได้

รูปแบบโครงสร้าง 3 ชั้น ส่วนด้านในหน้ากากมี Cushion ปิดหน้าป้องกันการรั่วไหลจากส่วนแนบกับใบหน้า ป้องกันการหายใจไม่สะดวกอันเกิดจากเหงื่อ สายรัดปรับได้ สามารถพับเก็บได้

หน้ากาก N95 chocolate filter

HI LUCK 555

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบใช้แล้วทิ้ง

มีวาล์วระบายอากาศ เพิ่ม Carbon Filter จึงสามารถ กำจัดกลิ่นเหม็นของสารละลาย อินทรีย์ได้

รูปแบบโครงสร้าง 3 ชั้น ส่วนด้านในหน้ากากมี Cushion ปิดหน้าป้องกันการรั่วไหลจากส่วนแนบกับใบหน้า ป้องกันการหายใจไม่สะดวกอันเกิดจากเหงื่อ สายรัดปรับได้ สามารถพับเก็บได้

 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ/หน้ากากอนามัย

รหัส

รายละเอียด

30 HNR

แบบ 3 ชั้นกรอง ใช้ในอุตสาหกรรม อิเล็คโทรนิคส์

NP12/NP12KR

แบบ 4 ชั้นกรอง เพิ่มถ่านกัมมันต์ ใช้ในอุตสาหกรรม อิเล็คโทรนิคส์ (50ชิ้น/กล่อง)

NP12 ในกล่องบรรจุแยก 5 ชิ้น/ถุง

NP12Kในกล่องบรรจุแยก 1 ชิ้น/ถุง

SM 09

แบบ 5 ชั้นกรอง เพิ่มถ่านกัมมันต์ ใช้ในอุตสาหกรรม อิเล็คโทรนิคส์ 

Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone