เรื่องที่ควรระวัง! กับ 5 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานกับเครื่องจักร

engineer

การทำงานกับเครื่องจักรถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังอย่างมาก โดยเฉพาะเครื่องจักรขนาดใหญ่เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อคนทำงานได้ ถ้าทำงานอย่างไม่ระวังและไม่มีการเตรียมความพร้อมให้ดีก็อาจทำให้เกิดปัญหากับคนทำงานที่ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้นอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ควรเลือกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อให้การทำงานมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความไม่ประมาท การทำงานกับเครื่องจักรต้องมีสติตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย แต่ก็มีสาเหตุที่ควรระวัง 5 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานกับเครื่องจักร คือ

1.ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
การทำงานในสถานที่เสี่ยงและมีเครื่องจักรที่เป็นอันตราย ต้องมีกฎและคำแนะนำต่างๆ ที่จะช่วยเตือนสติและเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนทำงาน รวมไปถึงการศึกษาเรื่องคู่มือการใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้อง แต่สาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนทำงานเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ไม่ยอมทำตามคำแนะนำและคู่มือ รวมไปถึงการแหกกฎระเบียบต่างๆ เพราะคิดว่าตัวเองชำนาญมากพอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ แต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงกลับไม่เป็นไปตามที่คิดและอาจทำให้เสียชีวิตได้อีกด้วย

2.สภาพร่างกายไม่พร้อมทำงาน
สำหรับคนที่ทำงานกับเครื่องจักรต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ถ้าวันไหนที่ร่างกายไม่พร้อมด้วยสุขภาพ มีการทานยาที่ออกฤทธิ์ทำให้รู้สึกง่วง มีการสังสรรค์ด้วยเครื่องดื่มแอลกฮอล์มาก่อน รวมไปถึงการถูกรบกวนทางจิตใจด้วยเรื่องทางครอบครัว อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงานสูงมาก จนทำให้ผู้ทำงานสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้นถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีร่างกายและจิตใจที่ไม่พร้อมทำงานก็ควรหยุดพักผ่อนหรือลางานเพื่อไปพบแพทย์ให้เรียบร้อย เมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วจึงค่อยกลับมาทำงานกับเครื่องจักรใหม่อีกครั้ง

3.ไม่สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้
อุปกรณ์เซฟตี้มีความจำเป็นอย่างมากต่อคนทำงานกับเครื่องจักร จึงควรสวมใส่ให้ครบชุด เช่น รองเท้าเซฟตี้, ถุงมือ ppe, หมวกนิรภัย, แว่นป้องกันดวงตา, หน้ากากกันฝุ่น, หน้ากากกันสะเก็ดไฟ และ safety equipment ที่เป็นตัวช่วยป้องกันอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากเครื่องจักรและเครื่องมือช่าง พร้อมช่วยลดความรุนแรงเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น

4.ความประมาท
ความประมาทจากการทำงานเป็นอีกเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาได้อย่างน่ากลัว เช่น การเอามือเข้าไปดึงของที่ติดในเครื่องแบบไม่ปิดเครื่องก่อน, การใช้นิ้วแหย่ลงไปในเครื่องบด, การสวมใส่เครื่องประดับในการทำงานกับเครื่องจักร และการละเลยขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความประมาทและไม่ได้รับการอบรมก่อนทำงาน

5.เครื่องจักรไม่พร้อมทำงาน
อีกหนึ่งปัญหาของการทำงานกับเครื่องจักรที่น่ากลัวที่สุด คือ เครื่องจักรไม่พร้อมทำงานเนื่องจากเกิดเสียหาย แล้วละเลยไม่รีบแก้ไขจึงทำให้เกิดปัญหาไม่คาดคิดขึ้นและปัญหาก็มักจะใหญ่จนอาจทำให้คนทำงานเสียชีวิตได้ รวมไปถึงการไม่สวมใส่หรือใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพียงบางชิ้น มีอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ครบ เมื่อเครื่องจักรเกิดความเสียหายจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ก็จะยิ่งเพิ่มความเสียหายที่มากขึ้นเป็นหลายเท่าตัว

ดังนั้น เมื่อต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรต่างๆ สิ่งที่สำคัญคือต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับคนทำงานและมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ติดตั้งภายในที่ทำงานแบบครบครัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อคนทำงานอย่างสูงสุด ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวง พร้อมตรวจสอบเครื่องจักรที่มีอยู่ทุกเครื่องอยู่เสมอ ให้ความรู้และอบรมพนักงานทุกคน บังคับใช้กฎและระเบียบในการทำงานที่ชัดเจน เท่านี้ก็จะสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องสูญเสียทั้งชีวิตคนทำงานกับชื่อเสียงของผู้ประกอบการอีกด้วย

…………………………………

 

Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone