ถุงมือป้องกันสารเคมี
สำหรับป้องกันการสัมผัสกับสารเคมี
Ultranitril 492
ทำจากไนไตร มีซับใน
ยาว 32 cm. หนา 0.45 mm.
Ultranitril 493
ทำจากไนไตร มีซับใน
ยาว 39 cm. หนา 0.55 mm.
Ultranitril 480
ทำจากไนไตร ไม่มีซับใน
ยาว 46" หนา 0.55 mm.
Protector AFR 282
ทำจากไนไตรผสมยาง
ธรรมชาติ
มีซับใน
ยาว 13" หนา 0.028"
สำหรับงานป้องกันเครื่องจักร
รวมทั้งโซลเว้นท์ น้ำมัน ไขมันสัตว์ จาระบี

- ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มี CUTTING OIL
- งานบำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม
- งานเครื่องจักร
- งานกำจัดความมัน - น้ำมันออกจากโลหะ (โซลเว้นท์)
- การผลิตและงานเกี่ยวกับสี - น้ำมันเคลือบเงา
- งานทำความสะอาดลูกกลิ้งแท่นพิมพ์
- การรักษาและการเก็บงานไม้
- การเตรียมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การจัดเตรียมอาหาร

 

สำหรับงานระยะยาวเพื่อป้องกันโซลเว้นท์ และน้ำมัน เพื่อการทำงานกับเครื่องจักรโดยเฉพาะ
Stansolv AK22 381
ทำจากไนไตร มีซับในอย่างหนา
ยาว 35.5 cm. หนา 0.85 mm.
- การกำจัดความมัน - น้ำมันออก
- งานที่ต้องสัมผัสของร้อน ( ถึง 100°C )
- งานทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
- การผลิตสีและน้ำมันเคลือบเงา
- การขนส่งแร่น้ำมัน และเชื่อเพลิง
- งานทำความสะอาดแท่นพิมพ์
- การบำรุงรักษาพื้นผิว
- การทำความสะอาดถัง (แท็งค์) ไฮโดรคาร์บอน
- การประกอบเครือ่งยนต์
- การผลิตเครื่องมือที่ใช้กับเครื่องจักร
- การขนส่งและจัดการผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ
- การเคลื่อนย้าย - ส่งผ่านเชื้อเพลิง

 

สำหรับงานสารเคมีอันตรายที่หลากหลาย และต้องการทักษะความชำนาญสูง มีส่วนประกอบจากยางธรรมชาติ และโพลีเมอร์สังเคราะห์ (NEOPRENE)
Duo-Mix 405

ทำจากยางธรรมชาติ ผสมนีโอพริน มีซับใน
ยาว 33 cm.
หนา 0.70 mm.

Technic 450

ทำจากนีโอพริน
มีซับใน ยาว 41 cm.
หนา 0.75 mm.

- งานทั่วไปในอุตสาหกรรมเคมี
- งานพ่นฉีดปุ๋ย
- การเตรียมกาวที่ใช้
ในอุตสาหกรรม
- กระบวนการเกี่ยวกับหนัง
- การผลิตวัตถุที่สึกกร่อนได้
- การผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า
สำหรับรถยนต์
- การผลิตและติดตั้งเตาอบ
- งานทำความสะอาดสำหรับ อุตสาหกรรมต่างๆ
- งานบำรุงรักษา
- การบำรุงรักษาพื้นผิว
ในอุตสาหกรรมต่างๆ
- งานขัดถู
- งานที่ทำในสภาวะเปียก - ชื้นในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 
ป้องกันมือและแขนช่วงล่างระหว่างการทำงาน
ที่ต้องจุ่มมือลงไป

Trident 285  

- การพ่นสี
- งานที่ต้องสัมผัส - จักการกับชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เคมี
- งานทั่วไปที่ต้องทำในสภาวะเปียก - ชื้น

ถุงมือโพลีเมอร์สังเคราะห์ (NEOPRENE)
ให้ความยืดหยุ่น พร้อมทั้งป้องกันสารเคมี
โดยเฉพาะ
Stanzoil
NK22 (382)

ทำจากนีโอพริน มีซับใน
ยาว 35.5 cm
หนา 0.90 mm.
Stanzoil
ทำจากนีโอพริน
ไม่มีซับใน
- N 54 ยาว 14"
หนา 0.030"
- N 73 ยาว 18"
หนา 0.022"
Chem-Ply 414

ทำจากนีโอพริน
ไม่มีซับใน
ยาว 45.5 cm.
หนา 0.75 mm.

- การฉีดโฟมต่างๆ
- งานที่มีส่วนประกอบของ น้ำมันร้อน (T< 150 °C)
- การทำแผ่นโลหะไฟฟ้า
- อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม ก๊าซธรรมชาติ และการกลั่น สกัด
- งานพ่นฉีดปุ๋ย
- การขนส่ง และจัดการผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ
- การกำจัดสิ่งเจือปน ออกในสถานที่ทำงาน
- การผลิตสี
- การผลิตเครื่องสูบ และเครื่องอัด
- การบำรุงรักษาไม้
- การขนส่งโดยราง
- งานที่เกี่ยวกับเคมี ของงานโลหะต่างๆ
- งานเทคอนกรีต

 

 
ChemZoil 339
ทำจากนีโอพริน มีผ้าฝ้ายซับใน
ยาว 35.5 cm.
หนา 1.35 mm.
ป้องกันสารเคมีประเภทกรด และด่าง เช่น กรดไฮโดรฟลูออริคเข้มข้น น้ำมัน หรือจารบีต่างๆ ได้เหนือกว่า เหมาะสำหรับงานที่ต้องสัมผัสเคมี ปิโตรเลียมร้อน งานเรซิน เป็นต้น


   ถุงมือป้องกันของเหลว

 

ทำจากยางธรรมชาติ มีซับในยาว 32 cm.
หนา 0.40 mm.
สำหรับงานบำรุงรักษา หรืองานเกี่ยวกับอาหาร

- งานแยกและหยิบจับผักผลไม้
- โรงงานบรรจุกระป้อง
- งานทำความสะอาดและบำรุงรักษาทั่วไป ในโรงงาน สถาบัน และห้องทดลอง(แล็บ)
- งานที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนเล็กๆ
- งานเลาะกระดูกสัตว์ปีก
- การจัดเตรียมอาหารของสถาบันต่างๆ
- งานแล่ปลา

ทำจากยางธรรมชาติ
ไม่มีซับใน
ยาว 31 cm. หนา 0.45 mm.

 

 

ทำจากยางธรรมชาติผสมไนไตร มีซับในยาว 31 cm.
หนา 0.40 mm.
สำหรับงานละเอียดซับซ้อนที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน

 

 - งานขัดถู
- การผลิตน้ำมันและไขมัน
- ผักผลไม้บรรจุกระป้อง
- งานกระบวนการกรรมวิธีเกี่ยวกับสัตว์ปีก
- การผลิตและงานเกี่ยวกับสี
- งานทำความสะอาด บำรุงรักษาสำหรับอุตสาหกรรม
- งานกระบวนการกรรมวิธีเกี่ยวกับสัตว์ปีก
- การจัดเตรียมอาหารของสถาบันต่างๆ
- การเตรียมอุปกรณ์ในห้องทดลอง (แล็บ)
- งานที่เกี่ยวกับเปลือกสัตว์ทะเล
ทำจากยางธรรมชาติ
ไม่มีซับใน
ยาว 33.5 cm.
หนา 0.40 mm.
ทำจากยางธรรมชาติ
มีซับในอย่างหนา
ยาว 31 cm.
หนา 1.15 mm.
สำหรับงานที่ต้องสัมผัสหรือจัดการกับวัตถุที่ลื่น และสึกกร่อนได้เน้นความสะดวกสบาย เหมาะสำหรับงานระยะยาว

- งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
- ตลาดปลา
- งานเกี่ยวกับการทำสวน-เพาะปลูก
- ฟาร์มสัตวปีก
- งานเพาะเลี้ยงหอยนางรม
- งานผลิตเรือ
- งานเคลือบโพลีเอสเตอร์
- งานแก้ว
- งานในอุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้าง
- การตกปลาน้ำลึก
- งานผลิตชิ้นส่วนประกอบ
- งานผลิตน้ำหมึก สีย้อม

ทำจากยางธรรมชาติ
มีซับในอย่างหนา
ยาว 32 cm.
หนา 1.35 mm.
สำหรับป้องกันงานเครื่องจักรกลที่เป็นอันตราย ทั้งงานเบาและหนัก
ทำงานไนไตร มีซับในอย่างหนา
ขอบปลายรัด ยาว 26 cm. หนา 0.80 mm.
 - งานต่างๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
- งานประกอบ-ถอดรื้อชิ้นส่วน
- งานจักรกล และงานกลึงที่ต้องการความแม่นยำ
- งานทางวิศวกรรมที่ต้องการความแม่นยำ
- การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ภายในครัวเรือน
 - งานช่างไม้
- งานที่เกี่ยวกับการใช้ทราย
- งานทำความสะอาด
- งานเกี่ยวกับสี
- งานสัมผัส -จัดการชิ้นส่วนจักรกลที่มีความมัน

 

- งานก่อสร้างเครื่องจักกล
- FORMWORK และเศษโลหะ
- โรงงานบรรจุหีบห่อเนื้อสัตว์
- การผลิตเครื่องมือเครื่องจักรกล
- งานป่าไม้
- งานเหมืองที่ไม่มีแร่โลหะ-เหล็ก
- งานบำรุงรักษา
- งานก่อสร้าง และงานสาธารณูปโภคต่างๆ

ทำจากไนไตร มีซับในอย่างหนา
# 385 ยาว 27 cm. หนา 1.4 mm. ขอบปลายบาน
# 391 ยาว 25 cm. หนา 1.4 mm. ขอบปลายรัด


ถุงมือป้องกันการตัดเฉือนสำหรับการป้องกันของมีคม หรือมีด
ทำจากเส้นใยไฟเบอร์พิเศษผสมไนไตร ยาว 32 cm.

Krotech 835

ทำจาก KEVLAR ยาว 36 cm.


การใช้งานหลัก

งานเครื่องจักร/ อุตสาหกรรมยานยนต์

- งานม้วน - กดทับ, งานประกอบชิ้นส่วน
- โรงงานแผ่นเหล็ก
อุตสาหกรรมเครื่องแก้ว
- งานจัดการกับแผ่นแก้ว
อุตสาหกรรมอื่นๆ
- งานเก็บขยะเหลือใช้ในครัวเรือนอุตสาหกรรม
- งานแยกขยะ
Krotech Food 828 & 829

ทำจาก SPECTRA
#828 ยาว 26 cm.
#829 ยาว 32 cm.

การป้องกันระดับสูง ต่อการบาด ที่อาศัยทักษะ ความชำนาญ ด้วยส่วนประกอบของ SPECTRA® และเส้นใย (GLASS FIBRE)

- การเลาะ-ถอดกระดูก
- งานหั่นขนมปัง-ผัก
- งานหั่นเนื้อสัตว์-ปลา
- การตัดเล็มพลาสติก

Telsol 361

ทำจาก PVC, มีผ้าซับใน
ยาว 35 cm. หนา 1.3 mm.

- งานที่สัมผัสถังบรรจุสารเคมี
- งานเกี่ยวกับสี, ทาสี, พ่นสี
- ป้องกันน้ำมัน, จารบี, สารเคมี, กรดด่าง

 

ถุงมือเพื่อการป้องกันงานเครื่องจักร และเคมีที่มากขึ้น ไม่มีส่วนประกอบของยางธรรมชาติ

 

Solo Ultra 997

 

ทำจากไนไตร ไม่มีแป้ง
ยาว 24.5 cm.
หนา 0.1 mm.
Solo Ultra 999

 

ทำจากไนไตร ไมีมีแป้ง
ยาว 30 cm หนา 0.1 mm.
- การเตรียม และกระบวนการกรรมวิธีเกี่ยวกับน้ำมัน และไขมัน
- งานทำในสภาวะเปียก-ชื้น ที่ต้องการความแม่นยำ
- การเตรียมชีส และอาหารสำเร็จรูปในซุปเปอร์มาร์เก็ต
- งานเกี่ยวกับสี
- งานอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความแม่นยำถูกต้อง ในอุตสาหกรรมอากาศยาน
- งานประกอบชิ้นส่วนเล็กๆ
- การผลิตยา
- การเตรียมอาหาร
- การเตรียมเครื่องสำอาง
- งานทำความสะอาดในโรงพยาบาลและคลินิก


 ถุงมือป้องกันความร้อนและความเย็น

ป้องกันมือจากอุณหภูมิร้อนและเย็น
Temp-Tec 332

ทำจากนีโอพริน มีซับในอย่างหนา 2 ชั้น ยาว 35.5 cm.

สำหรับป้องกันความร้อนและเคมีในช่วงเวลาทำงานที่ยืดเวลาออกไป

- งานสัมผัส-จัดการกับชิ้นส่วนที่มีความร้อนสูงสุดถึง 200 °C
- งานสัมผัส-จัดการกับไก่ในเครื่องอบ-ย่าง
- การทำงานในห้องที่มีความเย็น
- งานสัมผัส-จัดการกับผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
- การสุ่มตัวอยางผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมที่มีความร้อนสูง
- งานเกี่ยวกับเคมีของงานโลหะต่างๆ
- กระบวนการการผลักดัน

Temp- Proof 333
ทำจากไนไตร
มีฉนวนซับในหลายชั้น
ยาว 32 cm.
 - งานสัมผัส - จัดการกับชิ้นส่วนที่มีความร้อนสูงสุดถึง 250  °C
- การอบยางพารา, กำจัดน้ำออกจากแม่พิมพ์
- การจับเหล็กร้อนหลังการเชื่อม - บัดกรี
- การ TEMPER โลหะ / เหล็ก
- การทำความสะอาดท่อสตีม
- การบำรุงรักษาห้อง Boiler
- การจัดการอาหารแช่แข็ง
Temp- Sea 770
ทำจาก PVC.
มีฉนวนซับในหลายชั้น
ยาว 30 cm.
 - งานสัมผัสกับความเย็นที่อุณหภูมิ -30 °C
- การจัดการผลผลิตอาหารสดแช่แข็ง
- งานบำรุงรักษา ที่ต้องทำในสภาวะเปียกชื้น
- อุตสาหกรรมอาหาร และขนส่ง
- การจัดการกับ ห้อง - โกดัง ที่มีความเย็น
- งานซ่อมบำรุงถนน
- งานจัดการภายนอก (Exterior) ที่ต้องทำในสภาวะเปียกชื้น
- งานซ่อมบำรุงบริเวณสกี
Temp- Cook  476

ทำจากยางไนไตรสีขาวมีฉนวนซับใน ยาว 45 cm.

 - สีขาว / ครีม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร ทนความร้อนได้ถึง 250 °C
- พื้นผิวสัมผัสภายนอก และภายใน สามารถซักล้างได้เพื่อสุขลักษณะอนามัยที่ดี
- สามารถใช้งานที่มีน้ำมัน และทนต่อน้ำยาซักล้าง
- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร งานจัดเลี้ยงในการยกเสริฟ อาหารจานร้อน
- ยกของร้อนออกมากจากเตาอบ, เตานึ่ง
Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone