INCOM เทปอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัย
ANTI-SLIP TAPE
เทปกันลื่น
เหมาะกับบริเวณพื้นเรียบ ที่มีการสัญจรไปมาสูง หรือที่มีรถเข็นผ่าน REFLECTIVE TAPE
เทปสะท้อนแสง
เหมาะสำหรับติดยานพาหนะรถขนส่ง, รถบรรทุก เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่นสามารถมองเห็นได้ไกลและชัดเจน ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
#2612
ขนาด 2" x 150 ฟุต
V57203SR สีแดงสลับขาว
ขนาด 2" x 30 ฟุต
เหมาะกับบริเวณพื้นผิวไม่เรียบ พื้นตาไก่ และขั้นบันได ด้านหลังเป็นฟิล์มอลูมิเนียมง่ายต่อการติดตั้งและเข้ามุม

SG4102AL สีดำ
ขนาด 2" x 60 ฟุต

HRT230DB NEONBRITE
ขนาด 2" x 20 ฟุต
มีแถบเรืองแสงช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยเมื่ออยู่ในที่มืด หรือเมื่อไฟดับ เหมาะสำหรับทางออกฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ

SG4202PH เรืองแสง
ขนาด 2" x 60 ฟุต


PHOTOLUMINESCENT TAPE เทปเรืองแสง

523522P
ขนาด 2" x 30 ฟุต

เหมาะกับบริเวณพื้นเรียบ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่ออยู่ในที่มืด หรือไฟดับ สำหรับทางออกฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ
HAZARD WARNING TAPE เทปติดพื้น BARRICADE TAPE เทปกั้นเขต
เหมาะกับบริเวณพื้นเรียบ ที่มีการสัญจรไปมาสูง หรือที่มีรถเข็นผ่าน สำหรับกั้นเขตหวงห้าม มีอักษากำกับอยู่ในเทป PREMIUM GRADE บรรจุกล่องละม้วน
LWT320 สีเหลืองสลับดำ
LWT321 สีแดงสลับขาว
ขนาด 3" x 108 ฟุต (75 mm. x 33 M.)
BT1044DB สีเหลือง CAUTION DO NOT ENTER
BT1061DB สีแดง DANGER DO NOT ENTER

ขนาด 3" x 1000 ฟุต (75 mm. x 300 M.)

เหมาะกับผนังปูน และพื้นเรียบ ที่ไม่ค่อยมีการสัญจร

WA-044 YB สีเหลืองสลับดำ
WA-044 RW สีแดงสลับขาว
ขนาด 2" x 66 ฟุต (48 mm. x 2 M.)

CLOTH DUCT TAPE ผ้าเทป

เหมาะสำหรับปิดตามรอยต่อ ถุงมือ, รองเท้า และหน้ากากเพื่อป้องกันสารเคมี

DT393
ขนาด 2" x 60 หลา สีเงิน

Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone